Služby

Právní poradenství, konzultace, sepisy smluv a jiných listin, zastoupení v soudních a správních řízeních, uplatňování práv a nároků, a to:

1/ v oblasti právní úpravy dle zákona č. 449/2001 Sb., Zákona o myslivosti, v platném znění, zejména:

 • - zřizování honiteb, přičleňování pozemků, změny honiteb a jejich hranic,
 • - poradenství pro honební společenstva, podpory při konání valných hromad
 • - komplexní poradenství pro držitele a uživatele honiteb, včetně zastoupení ve správních řízeních,
 • - řešení náhrad škod, uplatňování nároků a zastoupení v soudních řízeních,
 • - nájemní vztahy k honitbám, včetně přípravy smluvní dokumentace.

2/ v oblasti úpravy právních vztahů k nemovitým věcem a spolkového práva dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, zejména:

 • - převody vlastnického práva k nemovitým věcem, 
 • - řešení nájemních a jiných užívacích vztahů,
 • - zřizování věcných práv k věcem cizím,
 • -komplexní poradenství pro činnost spolků.

3/ v oblasti právní úpravy dle zákona č. 119/2002 Sb., Zákona o zbraních a střelivu, v platném znění, zejména:

 • - konzultace k přípravě na zkoušky pro získání zbrojního průkazu,
 • - zastoupení v přestupkových řízeních,
 • - právní servis pro oblast převodů vlastnického práva ke zbraním.